PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kategori Arşivleri: Uncategorized

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı

İlanımız 26 Şubat 2020 tarih ve 31051 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı yabancı diller yüksekokulu hazırlık programına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi […]

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı

 İlanımız 26 Ocak 2020 tarih ve 31051 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda ismi yazılı yabancı diller yüksekokulu hazırlık programına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Maddesi, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi […]