Hakkımızda | Personel Müdürlüğü | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Hakkımızda

Personelin; atama, sağlık, izin, sicil, kadro, emeklilik gibi özlük işleri ile ilgili işlemleri yapmak. Üniversitenin tüm birimlerinde çalışan personeli bilgilendirerek, süratli, doğru, verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli hizmet sunmak. Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak Üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak. 

Personel dağılımı konularında orta ve uzun vadeli projeler üreterek insan ve mevcut kaynakların en uygun,  en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak. Üniversitemizde; araştıran, öğrenen, öğrendiğini uygulayan, sorunlara çözüm üreten, paylaşan, kendini geliştiren, gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, mutlu personel profili yaratabilmek. Günün şartlarına ve değişimine ayak uydurmada yetersiz kalmamak için personelin yapısal değişimine de hizmet verebilecek yeni personel politikaları oluşturarak Üniversitemizin işleyişi ve gelişimine katkıda bulunmak. Kanuni haklarımız doğrultusunda ve yasal düzenlemeler kapsamında Üniversitemizin personel ihtiyacını doğru planlamak ve personel iletişimini sağlamak, güncel mevzuatları doğru yorumlamak ve uygulamaya geçirmek, gizlilik ilkesini dikkate alarak(KVKK) çalışan haklarını korumak, Üniversitemiz tarafından ihtiyaç duyulan insan gücünü sağlamak; verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli insan odaklı bir anlayış ile hizmet sunmak, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge ve mevzuatlarda düzenlenen her türlü güncellemeleri ve özlük haklarının en kısa sürede eksiksiz ve doğru olarak uygulanmasını temin etmektir.

Ekibimiz

Hatice Merve Tatlı


Personel Müdürü
hmerve.tatli@hku.edu.tr
0(342) 211 8080 – 1802-03