PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

İlanımız 15 Ocak 2020 tarih ve 31009 sayılı Resmi gazetede yayınlanmıştır.

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte – Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama
 

 

 

 

Mühendislik

Fakültesi

 

 

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

 

 

4

 

Prof.Dr. Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliği, Yön Eylem Araştırması, Uygulamalı İstatistik ve Olasılık alanlarında doktora yapmış olmak.  YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış olmak.
 

 

Yazılım Mühendisliği

4  

Prof.Dr. Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı alanlarında doktora yapmış olmak. YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış olmak.

İlk Başvuru: 15.01.2020

Son Başvuru:15.02.2020

 Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte,bölüm ve alanı belirten dilekçe, (https://personel.hku.edu.tr/tum- formlar-ve-dilekceler/) Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, yüksek lisans diploması, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr. Üyeleri. için doçentlik belgesi, doktora/uzmanlık belgesi, yüksek lisans diploması, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  1. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü Havalimanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf       :  0342 211 80 80  Fax          :  0342 211 80 81       E-Mail :info@hku.edu.tr