PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

 İlanımız 14 Ocak 2020 tarihli 31008 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

 

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimlerinin aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte –

Yüksekokulu

Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku 3 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında veya Hukuk’un alt anabilim dallarında Doktora yapmış olmak.Anayasa Hukuku Alanında Doçentliğini almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat 3 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında veya İktisat’ın  alt anabilim dallarında Doktora yapmış olmak veya  İktisat’ın  alt anabilim dallarında doçentliğini almış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 3 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında veya  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alt anabilim dallarında Doktora yapmış olmak.   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alt anabilim dallarında doçentliğini almış olmak. YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 3 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında veya Bilgisayar Mühendisliğinin  alt anabilim dallarında   Doktora yapmış olmak veya  Bilgisayar Mühendisliğinin  alt anabilim dallarında doçentliğini almış olmak. YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği 3 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında veya Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin  alt anabilim dallarında   Doktora yapmış olmak veya   Elektrik-Elektronik  Mühendisliğinin  alt anabilim dallarında doçentliğini almış olmak. YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış olmak.
İnşaat Mühendisliği 3 Prof.Dr.

Doç.Dr.

Dr. Öğr. Üyesi

Alanında veya İnşaat Mühendisliğinin  alt anabilim dallarında   Doktora yapmış olmak veya  İnşaat Mühendisliğinin  alt anabilim dallarında doçentliğini almış olmak . YDS/YÖKDİL’den en az 80 puan almış olmak.

 İlk Başvuru: 14.01.2020

Son Başvuru:14.02.2020

  Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, 24 ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte,bölüm ve alanı belirten dilekçe, (https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/) Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, yüksek lisans diploması, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doçentlik belgesi, doktora/uzmanlık belgesi, yüksek lisans diploması, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf       :  0342 211 80 80   Fax          :  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr