ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İlanımız 15 Mart 2023 tarihli 32133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

                BAŞVURU ŞARTLARI:

 • İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
 • Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 • Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
 • İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PROFESÖR 2 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Özel Eğitim alanında ve/veya alt anabilim dallarında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ 2
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK DOÇENT 1 Doçentlik unvanını Eğitim Bilimleri (Eğitim Psikolojisi) alanında almış olmak, üstün yetenekliler ve yaratıcı düşünme becerileri alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCIE/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 (bir) makale yayımlamış olmak.
1 Doçentlik unvanını ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ alanında almış olmak,  Kabul ve Kararlılık terapisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCIE/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 5 (beş) yayın yapmış olmak.
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği alanlarının birinde almış olmak.
DOÇENT 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
KAMU HUKUKU PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Vergi Hukuku alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT DOÇENT 1 Doçentlik unvanını Makro İktisat alanında almış olmak. Para ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak. SCIE/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 1 (bir) yayın yapmış olmak.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOÇENT 1 Doçentlik unvanını “Uluslararası İlişkiler” alanında almış olmak. Dış politika, güvenlik ve istihbarat konularında çalışmalar yapmış olmak. SSCI/ESCI/ULAKBİM indekslerinde taranan dergilerde en az 7 (yedi) makale yayımlamış olmak.
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Grafik, Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Çalışmaları, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı alanların birinde almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Radyo, TV ve Sinema veya Sinema Televizyon, Sinema, Film Tasarımı, Grafik, Çizgi Film ve Animasyon, İletişim Çalışmaları, İletişim Sanatları, İletişim Bilimleri, Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı alanların birinde almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında ya da ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak.
DOÇENT 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1
DOÇENT 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanında almış olmak. Haberleşme veya Kontrol konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1
DR.ÖĞR. ÜYESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON DOÇENT 1 Doçentlik unvanını “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” alanında almış olmak, ortopedik rehabilitasyon alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCIE/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az 5 (beş) yayın yapmış olmak.