ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İlanımız 11 Ocak 2023 tarihli 32070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

                BAŞVURU ŞARTLARI:

 • İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolarına başvuracak adayların doçentlik belgelerini ayrıca dosyalarına eklemiş olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Müracaat edecek adayların; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
 • Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
 • Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
 • Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
 • İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
 • İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM UNVAN KADRO SAYISI AÇIKLAMA
EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili Öğretimi, Yabancı Dil Öğretimi (İngilizce) veya ‘İngiliz Dili ve Edebiyatı’ alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Özel Eğitim alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Doktora derecesini Mimarlık alanında almış olmak.
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Uzay Mühendisliği alanlarının birinde almış olmak.
DOÇENT 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
KAMU HUKUKU PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Vergi Hukuku alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Anayasa Hukuku alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında ya da ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak.
DOÇENT 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1
DOÇENT 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanında almış olmak. Haberleşme veya Kontrol konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1
DR. ÖĞR. ÜYESİ 1 Doktora derecesini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve filtreler konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCIE indekslerinde taranan dergilerde en az 1 (bir) makale yayımlamış olmak
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Endüstri Mühendisliği/Yöneylem Araştırması alanında almış olmak.
DOÇENT
DR. ÖĞR. ÜYESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Konstrüksiyon ve İmalat, Enerji konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
DOÇENT 1
DR.ÖĞR. ÜYESİ 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK PROFESÖR 1 Doktora derecesini ve/veya doçentlik unvanını Hemşirelik Esasları alanında almış olmak.
DOÇENT
DR.ÖĞR. ÜYESİ
DR.ÖĞR. ÜYESİ 1 Doktora derecesini Hemşirelik alanında almış olmak. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.