PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretim Üyesi İlanı

Öğretim Üyesi İlanı

 İlanımız 21 Aralık 2018 tarihli 30632 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır.

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır. 

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Fakülte –

Yüksekokulu

Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Hukuk Fakültesi Hukuk 1 Prof.Dr. Ticaret Hukuku alanında doçentliğini almış olmak, Uluslararası Ticaret Hukuku ve Deniz Hukuku Alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
Hukuk 1 Dr. Öğr. Üyesi Kamu Hukuku/ Ceza Usul Hukuku  alanında doktora yapmış olmak, Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları ile ilgili akademik çalışmalar yapmış olmak.

  Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 26, ve 23. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü

Havalimanı Yolu 8.km.

Şahinbey-GAZİANTEP

Tlf       :  0342 211 80 80   Fax :  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr